Usikker på de nye koro­nareg­lene? Her kommer noen svar fra NHO

NHO får mange spørsmål om de nye koronareglene for bedrifter. I dette nettmøtet får du noen av svarene om de nye reglene som gjelder.

NHOs regiondirektør Tone Grindland, til høyre, og advokat Hanne Bore svarte på spørsmål. Foto: NHO

 • Eivind Aarre
  Eivind Aarre
  Journalist
iconDenne artikkelen er 30 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Det var regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland og advokat Hanne Bore som svarte.

Siste innlegg
 • av Eivind Aarre
  DEL

  De er nettmøtet over, takk for alle spørsmål!

 • DEL

  Må gjestearbeidere fra rødt land ha på seg munnbind fra Sola lufthavn til sitt arbeidssted?

  Inger

  De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen til karantenestedet. Benyttes offentlig transport skal de bruke munnbind.

  Hanne Bore
 • DEL

  Siden det begynner å bli mer smitte i Rogaland. Hvordan kan vi hindre at det blusser mer opp? Mer hjemmekontor, ikke ta kollektivtrafikk?

  Lurer

  Det ble denne uken vedtatt nye nasjonale tiltak for å motvirke økt smittespredning. Noen kommuner med mer smitte enn resten av landet, som Bergen og Oslo, har valgt å gjøre lokale tiltak utover de nasjonale. Dersom vi får høyere smittetall i Rogaland, kan lokale myndigheter vurdere tiltak som går på for eksempel regulering av hjemmekontor, bruk av munnbind, stengetider.

  Tone Grindland
 • DEL

  Hvilke regler gjelder når omsorgsdagene er brukt opp og skole/barnehage stenger av smittevernhensyn

  NN

  Fra og med 1. juli ble antall omsorgsdager nullstilt og dette gjelder uavhengig av om du har brukt disse opp eller ikke. Det gis omsorgsdager dersom det skjer en lokal stegning av skole eller barnehage. Når du ikke har flere dager igjen etter dette må du finne andre ordninger i dialog med arbeidsgiver.

  Hanne Bore
 • DEL

  Er det forskjell i innreisereglene for personer fra EØS området i forhold til innreise fra resten av verden?

  Kristian

  Personer utenfor EU/EØS er fortsatt underlagt innreiserestriksjoner og det er kun gitt unntak for enkelte grupper familiemedlemmmer. Loven om innreiserestriksjoner er midlertidig og opphører 1. november. UDI opplyser at det fortsatt er uklart hva som skjer etter 1. november. Personer fra EU/EØS må i innreisekarantene i 10 dager dersom landet er omfattet av karanteneplikt. Det er gjort flere unntak fra karanteneplikten blant annet for arbeidstakere som bor i Sverieg eller Finland og pendler til arbeid i Norge, samt for arbeidstakere som gjennomgår hyppig testing med mindre arbeidstakerne kommer fra land med særlig høyt smittenivå. Det blir ytterligere innstramminger her gjeldende fra 30.10 kl 24:00. Hele listen ligger her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_9

  Hanne Bore
 • DEL

  Hva skiller arrangementer der det er lov å være 200 personer tilstede i forhold til arrangementer der det kun er lov å være 50 personer?

  Ståle T

  Det er lov med 200 deltakere på seminarer, kurs, andre faglige sammenkomster og kulturarrangementer. Det er fortsatt tillatt med 200 deltakere på for eksempel en lunsj eller middag på en konferanse - så lenge det ikke serveres alkohol og gjestene har faste sitteplasser. Det er altså alkoholserveringen som avgjør om det kan være 50 eller 200 deltakere. Når arrangementet defineres som en privat sammenkomst er det kun lov med 50 deltakere. En firmafest eller et julebord i regi av jobben defineres som en privat sammenkomst og får dermed en begrensning på 50 deltakere.

  Hanne Bore
 • DEL

  Kan ansette nektes å reise til røde land på fritiden?

  Bjarne

  Det klare utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan bestemme over hva arbeidstaker gjør på fritiden. Men dersom en reise medfører at arbeidstaker ikke kan møte på avtalt sted til avtalt tid kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise. Vi oppfordrer til å finne smidige løsninger på den enkelte arbeidsplass for arbeidstakere som f.eks. har nær familie i utlandet.

  Hanne Bore
 • DEL

  Har ansatte som plikter å gjennomføre 10 dagers karantene rett på lønn i karanteneperioden?

  Anonym

  Ansatte som gjennomfører karantene har ikke rett på lønn under karantenen, så lenge vedkommende ikke gjennomfører arbeid samtidig f.eks. på hjemmekontor. Arbeidstakere vil i noen sammenhenger har krav på sykepenger i karanteneperioden.

  Hanne Bore
 • DEL

  Når kommer det nye regelverket som forlenger permitteringsperioden til 52 uker?

  Bjarne

  Vi antar at det nye regelverket blir lagt frem i dag, da endringen vil gjelde fra 1. nov.

  Eivind Aarre
 • DEL

  Er det noen tiltak fra myndighetene som helt åpenbart mangler?

  Undrende

  Reiseliv er den bransjen som er hardest rammet. I oktober melder 23% av bedriftene innen reiseliv om frykt for konkurs, 64% har permittert ansatte og 32% har allerede gjennomført oppsigelser. Dette er urovekkende tall, og det mangler tiltak som reelt sikrer arbeidsplassene i reiseliv. Noen av tiltakene som er foreslått er endring i beregningen for kompensasjonsordningen og lavere momssats på overnatting og servering.

  Tone Grindland
 • DEL

  Hvordan har regjeringens koronatiltak truffet for bedriftene i Rogaland? Noen bransjer som bør føle seg oversett?

  Arne

  Smittevernstiltak er nødvendige. Krisepakker og økonomiske tiltak er opprettet for å hjelpe bedrifter og sikre arbeidsplasser i perioden smittevernstiltakene gjelder. De økonomiske tiltakene er utformet i rekordtempo og noen bedrifter faller derfor utenfor. Rom for justering av ordningene er derfor nødvendig. Ordningen for gründer- og vesktbedrifter er et eksempel på de: 27. mars kom første versjon, 29. mai kom en justert versjon som traff bedre. Reiseliv er den bransjen som har det tøffest nå, og det jobbes med endring av ordningene til bedrifter innen opplevelse, overnatting og servering.

  Tone Grindland
 • DEL

  Kan arbeidsgiver bestemme at jeg må møte på kontoret?

  Lotte

  Ja, arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker må møte på kontoret, dette følger av at det er arbeidsgiver som organiserer og leder arbeidet.

  Hanne Bore

Les også

 1. Julebord? Nå renner avbestillingene inn

Publisert:
 1. Korona-viruset
 2. NHO
 3. Koronaviruset