Sandnes-budsjettet er lagt fram

Fredag 30/10 ble forslag til budsjett i Sandnes kommune lagt fram. Se framleggelsen i vinduet over, og les også hva vi skrev i vårt livestudio.

 • Stavanger Aftenblad
Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Rådmann Bodil Sivertsens presentasjon er nå over.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Rådmannen oppsummerer med de store linjene:

  - Det kan være nødvendig at vi må styrke noen tjenester for å på sikt ta kostnadene ned.

  - Min anbefaling er å fortsette omstillingsarbeidet og samtidig holde driften mest mulig stabil.

  - Vi har betydelige utfordringer med å få balanse mellom inntekter og utgifter, for å få bedre handlefrihet over tid. Lykkes vi med det, er vi en av de mest effektive - for ikke å si den mest effektive - byen i landet.

  - Det er ingenting som tyder på at kommunene får mer penger framover. Vi får reduserte rammer de neste årene.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Netto driftsresultat forventes å øke fra 0,5 prosent i 2021 og opp til 3,4 prosent i 2024.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Ny barnevernsreform trer i kraft fra 2022, det vil øke kommunenes ansvar både faglig og økonomisk.

  Samordningstjenesten styrkes på grunn av ressurskrevende brukere.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Investeringene de neste fire årene skal reduseres betydelig - med 1,1 milliarder kroner fra forrige planperiode.

  I fireårsperioden det investeres for totalt 2,7 milliarder kroner.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Sandnes-ordfører Stanley Wirak under rådmannens framlegging av budsjettforslaget i Sandnes rådhus fredag.
  Sandnes-ordfører Stanley Wirak under rådmannens framlegging av budsjettforslaget i Sandnes rådhus fredag. Foto: Jan Inge Haga
 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Nå tar hun for seg spesialundervisning i skolen.

  - Over 90 prosent av henvisningene er knyttet til lese- og skrivevansker.

  Rådmannen foreslår å styrke PPT de neste tre årene, og dermed vri penger fra spesialundervisning ved å gi bedre ordinær og tilpasset undervisning til de elevene som trenger det.

  #Rettelse fredag ettermiddag:

  Det viser seg at tallet 90 prosent ikke er korrekt. Det riktige er at 900 av de 17.000 barna i skole og barnehage i Sandnes mottar spesialundervisning. Av disse 900 er det om lag 40 prosent - rundt 400 barn - som har lese- og skrivevansker.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Dette er prosjektene rådmannen foreslår å utsette:

  • Nytt bo- og aktivitetssenter (sykehjem) på Sørbø/Hove til etter 2024.
  • Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, utsettes fra 2022 til 2023.
  • Omsorgsboliger med heldøgnstjeneste for personer med store atferdsutfordringer, utsettes fra 2023 til 2024.
  • Foreldreinitiativet III, utsettes fra 2022 til 2025.
  • Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, utsettes fra 2021 til 2024.
  • Sentrum parkeringsanlegg, utsettes fra 2021 til 2026 (midler til planlegging i 2024). Midlertidig parkering opparbeides i 2021.
 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Rådmannen vil senke dekningsgraden på sykehjemsplasser fra dagens 22 prosent og ned til 18 prosent for personer over 80 år, for å senke kostnadene i eldreomsorgen.

  - Både Fredrikstad, Drammen, Bærum og Kristiansand ligger lavere i dekningsgrad, sier rådmannen.

  - Tidligere har Sandnes hatt høyest vekst blant de unge. Framover kommer den største veksten blant de over 67 år. Den aldersgruppen vil øke med 76 prosent - 2500 personer - fram mot 2035.

  I januar 2015 var det 6,3 personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år. I 2035 vil det samme tallet være 4,1. Det vil si at det blir en atskillig lavere andel skattebetalere som skal bidra inn og finansiere den eldreomsorgen som vi skal tilby. Ergo er det viktig at vi tiltrekker oss unge innbyggere, sier rådmannen.

  - Hvis oppgavene skal løses på samme måte som i dag, må vi øke både antall årsverk og antall sykehjemsplasser. Da må vi bygge og drifte 579 nye sykehjemsplasser allerede i 2035. Det betyr 2,5 milliarder i brutto investering - det betyr nærmere 600 millioner i årlige driftskostnader, sier rådmannen.

  - En dekningsgrad på 18 prosent ville gitt vesentlig lavere kostnader, sier Sivertsen, og viser til Sola kommune. Sola har allerede vedtatt en dekningsgrad på 18 prosent, sier hun.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Mot 2035 vil andelen eldre øke betydelig. Det betyr at det blir en lavere andel skattebetalere som skal finansiere eldreomsorgen

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Hun vil skyve ut bygging av nye sykehjemsplasser og satse mer på hjemmebasert omsorg.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Innenfor helse og omsorg bruker Sandnes kommune mest penger på sykehjem, selv om "hjemme så lenge som mulig" har vært målet.

  - Dette må snus, skal vi nå målet om innsparing, sier rådmann Bodil Sivertsen.

  Hun sier at en del vil kunne tas ut gjennom digitalisering, ny velferdsteknologi, robotisering og så videre.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  Noen av innsparingene som ligger i helse og velferd skal hentes ut gjennom økt bruk av velferdsteknologi og andre tiltak.

  - Helse og velferd har fått et kutt på 29 millioner kroner inneværende år, og det legges ikke opp til nye kutt i 2021, sier rådmannen.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Hver enkelt skole vil få kutt i den økonomiske rammen. Det vil bli lavere voksentetthet og mindre hjelp til de som trenger det.

  Innenfor oppvekst barn og unge er det foreslått å avvikle ekstra barnehageopptak i januar. Det vil bety at Sandnes går fra to til ett barnehageopptak i året.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Vi får heller ikke kompensert for 60 millioner i prisstigning.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Vi har lagt inn innsparinger på 242 millioner kroner i 2021. 75 millioner av dette tar vi i år, sier rådmannen.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Vi har spurt oss, hvor kan vi effektivisere uten å bryte lover og forskrifter? Alle spørsmålene kommer det til å være fokus på i hele perioden.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Hvis vi klarer de effektiviseringstiltakene som ligger inne i forslaget, vil vi bli en av de mest effektive kommunene i landet.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Jeg har sagt det før, men ingen må tro at vi klarer å redusere kostnadsnivået uten at noen vil merke det. Innbyggerne vil merke det, brukerne vil merke det, ansatte vil merke det, og dere som politikere vil måtte forsvare kuttene.

 • av Ove Heimsvik
  DEL

  - Var det opp til meg, så ville jeg innført eiendomsskatt i stedet for å gjøre de kraftige kuttene i driften. Det har jeg foreslått før og jeg innser at det er uaktuelt. Da er det ett alternativ igjen, det heter kutt og omstilling, sier rådmannen.

Les også

 1. Knalltøffe tak for økonomien i Sandnes - i dag blir det alvor

 2. – Dette ser mørkt ut

 3. Dette synes de er bra og dårlig med Sandnes

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Sandnes kommune
 3. Webview