Foreslår bussfelt i Kannik over nyttår

Statens vegvesen anbefaler «på det sterkeste» å innføre kollektivfelt på Madlaveien i Kannik når både Ryfast og Hundvågtunnelen er åpnet i februar.

Publisert: Publisert:

Trafikken i Kannik er stor i ettermiddagsrushet. Foto: Anders Minge

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist

I en høring til Stavanger kommune legger Vegvesenet fram skiltplanen for strekningen fra rundkjøringen ved Rogaland Teater og opp til rundkjøringen ved Motorveien.

Bussen skal fram

Deres hovedargument er at bussen i dag blir betydelig forsinket i morgen- og ettermiddagsrushene. Årsaken er køer og forsinkelser i Kannik.

Les også

Omstridt bussvei-strekk ut på høring

Les også

Ryfast-sjefen Gunnar er miljøaktivisten Gautes største forbilde

Les også

Rushtidsavgiften førte til sunnere morgenluft

Les også

De får byens dårligste luft

« All kollektivtrafikk står i de samme køene som personbilene. Reisetidsregistrering fra januar 2019 viser at mange busser bruker mer enn fem minutter lenger tid igjennom Kannik i rushperiodene enn ellers i døgnet», heter det i høringsnotatet.

Vegvesenet mener det er meget uheldig med forsinkelser i starten av bussruten, fordi folk da risikerer å komme for sent til neste etappe av reisen. «Kollektivtrafikken vil da tape terreng i forhold til
personbilen», skriver Vegvesenet, som avviser at det vil bli store konsekvenser av å gå fra fire til to felt for privatbiler på en strekning som alt i dag oppleves som en flaskehals.

Det skyldes at fylkesvei 509 i Kannik vil bli avlastet for trafikk når Ryfast og Eiganestunnelen åpner i midten av februar 2020. Det antydes at trafikken da vil synke med 30 prosent, anslagsvis fra 33.300 til 23.000 kjøretøy i gjennomsnitt per døgn.

«Dette gir en unik mulighet til å innføre kollektivfelt i påvente av bussveien, uten at øvrig trafikk vil få dårligere fremkommelighet», heter det i Vegvesenets notat.

Lenge til Bussvei

Også den økende andelen elbiler, snart på 20 prosent, er et argument for kollektivfelt, ifølge Vegvesenet. Kjører man elbil, kan man som kjent benytte kollektivfeltet.

Det er allerede vedtatt at den planlagte Bussveien i Kannik skal gå i såkalte parallellførte felt. Det vil si at de to feltene langs nordsiden av veien blir satt av til Bussvei, mens de to feltene i sør, nærmest Våland, fortsatt skal være for privatbilene. Bussveien ligger fremdeles flere år fram i tid på denne strekningen, men Vegvesenet mener det ikke er noen grunn til å vente med å gi bussen bedre vilkår.

«Overgangen fra sidestilte kollektivfelt til parallellført bussvei vil gå smidigere, når dette kommer om noen år. Det blir også enklere å
oppnå overordna mål som at flere skal velge kollektivtrafikk, nullvekst i personbiltrafikken, og færre biler til sentrum. Sidestilt kollektivfelt er raskt, billig og enkelt å innføre – det er kun behov for skilt og oppmerking», heter det i notatet fra Vegvesenet.

– Dårlig idé

Leder for utvalg for by- og samfunnsutvikling, Frode Myrhol (FNB), synes det er en dårlig idé å lage kollektivfelt i Kannik nå.

– Vegvesenet argumenterer litt mot seg selv. Hvis trafikken blir redusert så mye som de sier, vil det jo ikke bli så mye kø i Kannik, hverken for busser eller andre, sier Myrhol.

– Jeg tror ikke folk som tar bussen lar seg irritere av små forsinkelser, i hvert fall ikke når de begynner å nærme seg bykjernen. Jeg kommer til å argumentere kraftig mot dette når vi får det til politisk behandling. Jeg mener det er større utfordringer for kollektivtrafikken i sentrum enn litt kø i Kannik, nemlig plasseringen av holdeplassene. Kommer man fra vest, kan man velge mellom å gå av ved Vaktapoteket eller ved Byterminalen, selv om man skal inn til sentrumshalvøya. Jeg har selv foreslått at man heller kjører inn Løkkeveien og ned Kleivå, sier Myrhol.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) tror det vil la seg gjøre å lage kollektivfelt i Kannik når alle de nye tunnelene er åpnet.

– Men jeg tror det vil være lurt å vente et par måneder først, slik at man ser hvordan trafikken utvikler seg, sier han.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Ryfylketunnelen nattestengt fra mandag

 2. Hareide signerte byvekstavtalen: - En god dag for Rogaland

 3. Viking må trolig endre på laget

 4. Når en gruppe i samfunnet føler seg spesielt uthengt, må det være på sin plass å lytte, og å innrømme feil.

 5. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 6. Hjemmekontor anbefales, men UiS-ansatte skal møte på jobb. Slik blir arbeidshverdagen i høst

 1. Kannik
 2. Kollektivtrafikk
 3. Statens vegvesen
 4. Hundvågtunnelen
 5. Stavanger