Brede smil og bredt samarbeid skal redde tøft Sandnes-budsjett

SANDNES: For første gang i Stanley Wiraks tid som ordfører legger Ap fram et budsjett sammen med Høyre. Det betyr at ordføreren må se langt etter ny sand til bystranda, mens varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) må vinke et foreløpig farvel til ishall.

Oddny Helen Turøy (KrF) (f.v), Inger Klippen (H), Stanley Wirak og Pål Morten Borgli (Frp) gjorde mandag noe så sjeldent som å presentere et felles budsjettforslag.
 • Julie Teresa Rege Olsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Noe har skjedd i sandnespolitikken de siste ukene. For så brede smil og enighet mellom posisjon og opposisjon har ingen sett på flere tiår innerst i Gandsfjorden. Forrige gang Sandnes var vitne til et bredt budsjettsamarbeid, var i 1999.

– Nå har vi nye lag. Vi kan få det bedre til om vi jobber sammen i tøffe tider. Selvfølgelig kunne vi fortsatt på samme måte som før, men jeg tror folk ønsker mer samarbeid, sier Wirak om hvorfor han først nå, i sin tredje periode som ordfører, åpner opp for et bredere samarbeid.

Les mer:

Les også

Wirak trenger flere venner

I år har sju partier gått sammen om et felles budsjett: Ap, Frp, Sp, FNB, H, KrF og V. Bare SV, Rødt og MDG har valgt å stå utenfor fellesforslaget.

– Vi er veldig enige med rådmannen og flytter bare noen få millioner av et budsjett på 4,7 milliarder kroner, sier Wirak.

Utvidelse av Sandved skole, nytt utendørs varmtvannsbasseng i Vågen, millioner til oppgradering av sentrum og penger til kulturhuset. Partiene har beholdt både dette og det meste annet av det rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag som ble lagt frem 31. oktober. (Se faktaboks over alle endringer)

Bedre klima

Høyre har sine tanker om hva som er årsaken til at posisjonen nå plutselig snur om, åpner armene og ønsker velkommen inn i varmen.

– Jeg tror de ønsker å ha en bedre tone, og dette liker vi veldig godt. Men de ønsker nok også å dele ansvaret med flere når tidene er dårlige. Dette lover veldig bra for de neste fire årene, og jeg har stor tro på at dette kan gi rom for flere gode saker fra Høyre, sier Inger Klippen, leder i Høyre.

– Tonen er veldig god og kan ikke sammenlignes med slik den var før. Vi skal selvfølgelig ikke samarbeide om alle saker, men vi opplever at det er en større vilje til å lytte. Det er veldig bra, sier KrF-leder Oddny Helen Turøy.

KrF og Høyre har blant annet fått gjennomslag for mer penger til frivillig arbeid og til å ansette eget mobbeombud.

– Kommer vi til å se mer samarbeid også i kommunestyret, Wirak?

– Ja, det tror jeg. Men vi må prøve å få til en bedre dialog før vi kommer til kommunestyret, slik at det er enklere å stå sammen om de viktige sakene, sier ordføreren.

Tonen mellom Høyres Inger Klippen og Aps ordfører Stanley Wirak er svært god om dagen. Tiden vil vise om det varer.

Reverserer ingen kutt

Kuttforslagene til rådmannen som rammer alle tjenesteområder blir ikke reversert. Bare i 2020 skal det spares 91,8 millioner kroner som øker til 115 millioner kroner i 2021. Partiene er enige om at rådmannen gis fullmakt til å overføre inntil 20 mill. kr fra disposisjonsfond til drift dersom det viser seg at det er nødvendig i forbindelse innsparingsprosjektet.

– Dette har vi diskutert mye. Flere partier har ønsket å skjerme bestemte områder. Konklusjonen er at vi har tillit å rådmannen klarer å gjennomføre kuttene på en god måte. Så har vi gitt signal om at barn og unge er de som skal skjermet mest, sier Klippen.

Mandag ble budsjettet vedtatt i formannskapet. 16. desember skal budsjettet til endelig behandling i kommunestyret.

Venstre er glad for at kulturbegrepet ikke har forsvunnet i det strammet budsjettet. Julian Fransisco Osorio (V) trekker blant annet frem støtte til Kino Kino og kulturhuset som viktige grep.

Høyre har også fått med seg de andre partiene på å be rådmannen vurdere om det er mulig å framskynde oppstart av Sandved skole. Rådmannen har i sitt budsjett lagt opp til at utvidelsen av skolen, som har en kostnad på 258 millioner kroner, skal stå klar i 2023.

Bystranda får ikke ny sand

Prestisjeprosjektet til Stanley Wirak, bystranda i Luravika, må se langt etter ny sand. Her kuttes det en million kroner, og politikerne spør etter andre alternativer enn å legge ny sand hvert år.

– Jeg var litt bekymret for at jeg tråkket Wirak på tærne med å foreslå kutt her, men nå er det nok sand som bokstavelig talt har rent ut i havet, sier Ellen Karin Moen, leder i FNB.

Alle partiene er enige om at nytt sjøbad i Vågen bør på plass allerede i 2020, men samtidig ber politikerne Sandnes Havn om å ta en større del av regningen. Potten til nytt sjøbad er redusert fra 28,5 millioner kroner til 20,5 millioner kroner. Sandnes Havn har allerede varslet at de vil ta minst 15 millioner kroner av regningen.

– Vi mener det er riktig å prioritere sjøbad før nytt svømmebasseng fordi et sjøbad vil gi mye tilbake til sentrum i form av aktivitet og bymiljø, mener Wirak.

Les mer:

Les også

SV foreslår gratis bading i ny svømmehall

Mandag presenterte Ap, Frp, Sp, FNB, H, KrF og Venstre et felles budsjettforslag.

Ishallen er ute

I fjor satte Ap, Frp og Sp 110 millioner kroner til ishall med mål om å starte byggingen allerede i 2021. Men da rådmannen la frem sitt budsjettforslag i oktober, var millionene borte. Pengene til ishall er heller ikke å finne i budsjettforslaget til de sju partiene.

Istedenfor er det satt av en million kroner til mulighetsstudie for å undersøke hvilken type idrettshall det er viktigst å få på plass først.

– Høyre vil lytte til idretten sine behov. De ønsker seg mest av alt en innendørshall for ballidrett med konkurransefasiliteter. Høyre vil også se på muligheten for en fotballhall og selvfølgelig en ny svømmehall, sier Kenny Rettore (H).

– Ishallen er ikke ute. Det er ikke sikkert det er kommunen som skal bygge. Det kan være eksterne aktører. Det er det et mulighetsstudie skal gi svar på, påpeker Pål Morten Borgli selv om den ikke ligger inne i årets budsjettforslag.

Les mer:

Endringer i driftsbudsjettet:

Mobbeombud: 2,45 millioner kroner over fire år.

Frivillighet: 8 millioner kroner fordelt over de neste fire årene.

Hele stillinger – pilotprosjekt: 10,2 millioner kroner over de neste tre årene.

Økt husleiestøtte – Kulturhuset/KinoKino: 1,2 millioner kroner fordelt over de neste fire årene

Kulturskolen – flere plasser: 3,5 millioner kroner fordelt over de neste fire årene

Ganddal kirke – planleggingsmidler: 1 million kroner i 2020

Overføring til investeringsbudsjettet: 26,439 millioner kroner over de neste fire årene

Endringer i investeringsbudsjettet:

Redusert kostnad gravlunder: Minus 8 millioner kroner fordelt over de neste fire årene

Mulighetsstudie sentrumsskoler: Fremskynder 1 million kroner fra 2022 til 2020

Havnebasseng – redusert kostnad, økt andel Sandnes Havn (her tar Sandnes Havn en større del av regningen): Minus 8 millioner kroner

Ikke midlertidig havnepromenade: Minus 1,5 millioner kroner

Redusert ambisjonsnivå Luravika (Finne annet alternativ enn å legge ny sand hvert år): Minus 1 million kroner

Redusert ambisjonsnivå sti Frøylandsvatnet: 4 millioner kroner

Konseptstudie ny hall: 1 millioner kroner 2020/2021

Endret låneopptak: 4,25 millioner kroner i 2020, minus 6,3 millioner i 2021, minus 1,57 millioner i 2022 og minus 1,3 millioner kroner i 2023.

Overføring fra driftsbudsjettet: 26,439 millioner kroner over de neste fire årene.

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Pål Morten Borgli
 3. Stanley Wirak
 4. Kenny Rettore
 5. Inger Klippen

Mest lest akkurat nå

 1. 46-åring omkom i klem­ulykke på Moi – navnet er frigitt

 2. Dette er de nye omikron-tiltakene

 3. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 4. Studio A: Mener bråket i Kristiansund kan være bra for Viking

 5. Aslak tjener 450 millioner på salg av mølle

 6. Enighet i budsjett­forhandlingene