Rogfast fortsatt i det blå: Hvordan vil vegdirektøren kutte milliarder?

Vegdirektør Bjørne Grimsrud har ennå ikke staket ut veien videre for Rogfast-prosjektet.

Publisert: Publisert:

Kvitsøy-kontrakten ble avlyst da tilbudet fra Implenia/Stangeland var 1 milliard kroner over anslaget til Statens vegvesen.

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist

– Statens vegvesens ønske er at Rogfast blir realisert. Men det skal i så fall skje innenfor en forsvarlig kostnadsramme. For å finne ut hvordan vi kan bygge Rogfast til en rimeligere penge, snur vi nå hver stein i prosjektet. Den jobben er vi godt i gang med og vi har en tett og god dialog med Samferdselsdepartementet. Hva som blir resultatet av gjennomgangen er for tidlig å si noe om nå, uttaler konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Da Stortinget godkjente Rogfast i 2017, var styringssrammen 16,6 milliarder 2017-kroner. Dette er summen vegvesenet i utgangspunktet har til rådighet. Stortingets kostnadsramme var på 18,9 milliarder kroner. Denne kostnadsrammen tar høyde for usikkerhet knyttet til gjennomføringen, men vegvesenet må klarere det med departementet for å få lov til å bruke noe av ekstrapotten på 2,3 milliarder.

Vegdirektør Bjørne Grimsrud og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) jobber med å slanke Rogfast. Foto: Jarle Aasland

Utbyggingen er delt opp i flere kontrakter. Kvitsøy-kontrakten ble på forhånd verdsatt til mellom 3 milliarder og 3,5 milliarder kroner, mens det reelle tilbudet fra Implenia/Stangeland Maskin var på drøyt 4,5 milliarder. Når vegvesenet valgte å avlyse denne konkurransen, er det fordi de tror at den øvre kostnadsrammen for totalprosjektet kommer til å bli sprengt, med mindre grep blir tatt.

Aftenbladet har spurt en rekke spørsmål om hvordan vegvesenet har tenkt å kutte. Uten å få svar.

Les også

Forstå: Slik blir Rogfast

Rogfast skal gi ferjefri forbindelse under Boknafjorden og redusere reisetiden med 40 minutter.

Ryker Kvitsøy-armen?

Rogfast er en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn. I tillegg omfatter prosjektet bygging av en 3,7 km lang tunnelarm med ett løp til Kvitsøy. Med to tunnelløp skal det totalt bygges cirka 60 kilometer med tunneler.

Det er tidligere vurdert å droppe armen til Kvitsøy. Dette ble utelukket, fordi byggetiden er kortere med Kvitsøy-armen. Penger spares ved at fire stuffer kan drives fra øya, to tunnelløp i retning Bokn, to i retning Randaberg. Kvitsøy-armen er også viktig for håndtering av overskuddsmassen. 2 millioner kubikkmeter masse skal tippes ved Kråkøy. Dette tilsvarer om lag 200.000 lastebillass.

Lavere fartsgrense og slankere tunnel?

Statens vegvesen følger tunnelhåndbok N500. Rogfast er dimensjonert med fartsgrense 110 kilometer/time. For å kunne kjøre så fort er veibanen 8 meter bred og tunnelprofilen det som kalles T10,5.

Til sammenligning er kjørebanen 7 meter bred i Hundvågtunnelen i Ryfast, som er dimensjonert med T9,5. Dersom fartsgrensen settes ned til 80 kilometer/time, kan også Rogfast bygges med T9,5. I så fall blir det mindre masser som skal sprenges og fraktes ut. Av- og påkjørselsrampene kan også være kortere hvis farten settes ned. Imidlertid er det forholdsvis lite å spare. Utvidelsen av tunnelbredden fra T9,5 til T10,5 øker byggekostnadene med 5000 kroner per meter, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Det har trolig større betydning for kostnadene at hele tunnelhvelvet i Rogfast skal helstøpes. Ifølge samme rapport øker dette byggekostnaden med 15-30 prosent.

Rogfast er delt i tre store tunnelkontrakter. Kontraktsformen har vært mye omdiskutert. Både utførelseskontrakt og totalentreprise, der entreprenøren får større ansvar for prosjekteringen, skal etter planen benyttes. Her kan det komme endringer.

Rogfast er planlagt med tunnelprofil T10,5 og fartsgrense 110 km/t. Det skal sprenges ut 6,3 millioner faste kubikkmeter fra tunnelene. I løse masser utgjør dette 9,5 millioner kubikkmeter. Foto: Statens vegvesen

Mange spørsmål, ingen svar

Aftenbladet har stilt disse spørsmålene til vegdirektøren:

 • Er det aktuelt å sette ned fartsgrensen og redusere tunnelprofilen til T9,5?
 • Hva er beregnet kostnad som følge av utsettelsen?
 • Hva er kostnaden med å utlyse prosjektet på nytt?
 • Når blir Kvitsøy-kontrakten utlyst på nytt?
 • Blir kontrakten delt opp i flere biter?
 • Hva skjer med organisasjonen som jobber med Rogfast-prosjektet?
 • Hvor mye penger er brukt på Rogfast til nå?
 • Når kan man vente at Rogfast åpner?

– Dessverre er det ikke mulig å gi deg svar på spørsmålene dine om eventuelle konsekvenser knyttet til fartsgrenser, kontraktstrategi, åpningsdato eller andre konkrete forhold før gjennomgangen er ferdig. Håper på forståelse for at dette er spørsmål vi må komme tilbake til senere, svarer veidirektør Bjørne Grimsrud.

Fylkespolitiker Bjørn Sæstad (H) kommenterer at han ikke fornøyd med svaret fra vegdirektøren.

– Rogaland Høyre forventer at samferdselsministeren tar grep umiddelbart slik at Rogfast kommer på skinner igjen, uttaler Sæstad.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 2. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 3. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 4. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 5. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

 6. Mangemillionær fra Stavanger impulskjøpte sørlandshytte til 19 millioner: - Jeg likte det jeg så

 1. Statens vegvesen
 2. Samferdselsdepartementet
 3. Rogfast
 4. Randaberg kommune
 5. Bokn kommune