• Politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth, som er leder for forebyggende avsnitt i Stavanger, slår alarm etter ungdomsran i Stavanger. Rune Vandvik

Åtte ungdommer har blitt ranet i Stavanger det siste halve året

Barn helt nede i tiårsalderen har innrømmet flere ran av andre ungdommer. Nå sender politiet ut brev til ungdomsskoler.