• Ryfast åpnes i desember. Takstene settes av Vegdirektoratet 4–6 uker før åpningen. Pål Christensen

Full enighet om å kreve lavere Ryfast-takster

Toppene i Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Strand kommune er enige om at Ryfast-takstene må bli lavere enn det som er foreslått.