• Nye Stavanger kommune blir etter alt å dømme en språknøytral kommune. Fremskrittspartiet får trolig ikke med seg de andre partiene på at kommunen bør droppe nynorsk og velge kun bokmål.

Forslag om å droppe nynorsk fikk kun én stemme

Nye Stavanger kommune blir trolig språknøytral. Kun Frp stemte for å droppe nynorsk da saken var oppe til første politiske behandling.