• Baker og konditor Hadi Alsabbouh fra Aleppo i Syria, jobber på Brustadbua. Det snakkes tretten forskjellige språk på bakeriet og arbeidsgiver arrangerer nå norskkurs for sine ansatte. Tommy Ellingsen

Daglig leder på Brustadbua har gratis norskkurs for ansatte

På Brustadbua i Stavanger er det ansatte fra 13 nasjonaliteter. Daglig leder ved bakeriet tilbyr ekstra norskkurs for ansatte fordi han mener det ordinære tilbudet ikke er godt nok.