• Redusert trafikk i forhold til forutsetningene, og flere som passerer gratis, kan få konsekvenser for finansieringen av veier og kollketivtrafikk. Bildet er fra sørgående retning på motorveien E39 på Forus. Pål Christensen

Inntektssvikten for bomringene på Nord-Jæren: Mangler en halv milliard

BOMPENGER: Inntektene fra bilistene i bomringen på Nord-Jæren ligger en halv milliard kroner lavere enn det som både Statens vegvesen og Stortinget har forutsatt.