• - Ikke legg ned barnehagen vår! Tastaforeldre protesterte mot barnehagenedlegging.

Tastaforeldre protesterte mot barnehagenedlegging

STAVANGER: – Ikke legg ned barnehagen vår! Fortvila foreldre, barn og ansatte fra Ytre Tasta barnehage og Tastavarden avdeling Smiene protesterte mot rådmannens planer før oppvekststyrets møte onsdag.