Tastaforeldre protesterte mot barnehagenedlegging

STAVANGER: – Ikke legg ned barnehagen vår! Fortvila foreldre, barn og ansatte fra Ytre Tasta barnehage og Tastavarden avdeling Smiene protesterte mot rådmannens planer før oppvekststyrets møte onsdag.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Ytre Tasta barnehage holder til i to bygg - Eskeland og Vardenes. 94 barn går her. 29 barn går i avdeling Smiene på Tastavarden.

Rådmannen i Stavanger vil avvikle 290 kommunale barnehageplasser barnehageåret 2018–19. Samtidig skal det opprettes 100 nye plasser, slik at netto nedgang i kapasiteten er 190 plasser.

Dette kommer i tillegg til nedleggingen av de 175 plassene som ble vedtatt i januar 2017, og som gjelder for barnehageåret 2017–2018.

Hovedgrunnen til dette er at det blir færre barnehagebarn. Hvilke barnehager/barnehageavdelinger som skal legges ned, kommer opp i en egen sak som oppvekststyret skal behandle i november.

Det rådmannen vil politikerne skal gjør nå, er å si ja til en del viktige føringer for det som skal skje. Det ene er altså omfanget..

Det andre at flesteparten av plassene (180) skal tas i Hinna bydel som er den bydelen med størst overdekning.

For det tredje: Siden underdekningen er størst i Storhaug og Våland, skal etablering av nye plasser i disse områdene prioriteres i perioden 2018–2022.

Demonstrerte foran Rådhuset: Abel Kjerstad heter gutten i oransje. Bak fra venstre: Claire Gouldthore med Emilie i vogna, Katrine Meltzer fra FAU i Ytre Tasta barnehage, Anja Knutsen og Ole Ketil Helgesen med datteren Oda Eline som går i avdeling Eskeland i Ytre Tasta barnehage.

Nedleggingstruet på Tasta

Det fjerde gjelder Tasta bydel: Her vil rådmannen avvikle 70 plasser i gamle bygg. I forslaget til vedtak fra rådmannen står det ikke nevnt hvilke barnehager dette er. Men nylig la rådmannen fram et notat der det går fram at dette gjelder Ytre Tasta avdeling Vardenes, Ytre Tasta avdeling Eskeland og Tastavarden avdeling Smiene. Dette er gamle barnehager som skal rehabiliteres.

Det står et modulbygg ved sida av Byfjord skole der Tasta barnehage er i dag. De skal over i ny barnehage, nye Tasta barnehage som er blitt ett år forsinket. Meningen var at den tomme modulbygningen skulle fylles opp med barnehagene som skal rehabiliteres. Men når den nye blir forsinket, går ikke logistikken opp. Svaret til barnehagesjefen og rådmannen blir da å legge ned disse. I notatet står det at de skal legges ned midlertidig. Der blir det presisert at årsaken til avviklingen ikke skyldes bygging av nye Byfjordparken barnehage, slik som mange foreldre tror.

Demonstrerte: Søstrene Nora (7) og Mari (4) Haugstad.

Protesterte

Blant de som møtte opp for å protestere, var Anja Knutsen.

– Det er helt krise, fordi Oda Eline trives i Eskeland og har fått gode venner der og har også knyttet seg til de voksne. Da er det vondt at ungene skal bli spredt og flyttes til andre barnehager. Klart det skaper utrygghet. Dette kom som et sjokk, hvorfor skal de legge ned en så god barnehage som vi er så fornøyde med? sier Knutsen.

Trygt og godt

Også Wibekke Stangeland har to barn i Ytre Tasta barnehage avdeling Eskeland:

– Dette er en unik barnehage, de ansatte trives godt, det merker vi på ungene. Her yter de voksne det lille ekstra, du merker de er genuint glad i ungene. Mange nye barnehager er sterile og kjedelige, kalde og institusjonsprega. Når vi leverer ungene i Eskeland, er det som å levere dem hjem til familie: Koselig atmosfære, trygt og godt. Hvorfor ødelegge noe som fungerer?

Katrine Meltzer sitter i FAU for Ytre Tasta barnehage.

- At nye Byfjordparken barnehage bygges, hjelper ikke oss. Tidligere var planen vi skulle være i et modulbygg under rehabiliteringen, det har de gått vekk fra. Hvor skal vi nå gjøre av oss? Ingen barnehager på Tasta har ledige plasser. Dette er uheldig for våre barn. Bygningen er ikke det viktigste, det er miljøet blant de ansatte og kjemien barn-ansatte som er viktige.

MEN POLITIKERNE SATTE FOTEN NED: LES OM DET HER:

Publisert: