Fylkesrådmannen går mot Green Mountain-utvidelse

Fylkesrådmannen er skeptisk til Green Mountain sine planer om å utvide datasenteret i det tidligere Nato-anlegget på Rennesøy.

Green Mountain AS startet arbeidet med å etablere et datasenter i 2010. Foto: Green Mountain

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:

Foto: Green Mountain

Foto: Green Mountain

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Green Mountain (GM) har i dag 25 arbeidsplasser og ligger inne i Hodnefjell på Rennesøy, cirka 3 kilometer sør for Østhusvik.

Datasenteret har både banker, IT-selskaper og offentlige etater som kunder. Nå planlegger GM å bygge ut anlegget for å legge til rette for sterk vekst i antallet kunder, og tredobling av antall ansatte.

Fjellhallene er til sammen 13.600 kvadratmeter og har ledig kapasitet, men GM har behov for nye bygg og anlegg ute i det fri. Blant annet kjøleanlegg, kontorer, tekniske bygg og oppholdsrom.

Rennesøy kommune har tidligere omregulert det tidligere Nato-anlegget, som ble avviklet i 1997, til næringsområde. Nå vil kommunen utvide planområdet slik at GM skal kunne realisere byggeplanene.

Green Mountain-sjefen tror på 1500 framtidsrettede jobberDNB har «flyttet» til Rennesøy

For mye

Fylkesrådmannen mener utvidelsen er for omfattende og går inn for å fremme innsigelse mot flere deler av planene. Fylkesutvalget behandler saken 25. april.

Det planlegges nybygg ved munningen av det gamle ammunisjonslageret. Foto: Green Mountain

Politikerne bes om å ta stilling til følgende problemstillinger:

 • Er planforslaget i samsvar med dokumentert arealbehov og regionale føringer for riktig lokalisering av kontorarbeidsplasser?
 • Er hensynet til landskap tilstrekkelig ivaretatt og balansert opp mot næringsinteressene?
 • Er det behov for å fastsette rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av sykkel- og gangsti/fortau?

Den globale datasentervirksomheten er i sterk vekst og Norge framstår som attraktivt, med tilgang til billig og fornybar strøm, god plass og et stabilt klima. Fylkesmannens er positiv til at det legges til rette for den nye næringen, men mener utviklingen på Rennesøy må være i samsvar med dokumentert arealbehov.

Hodnefjell-området inngår som en del av et nasjonalt viktig landskapsområde og er definert inn i kategorien meget vakkert landskap, med nasjonal og internasjonal verdi.

Trafikk

Det ligger rundt 10 hus og hytter langs den smale veien som leder fram til datasenteret. Naboene er bekymret for at den planlagte utvidelsen vil føre til økt trafikk.

Planforslaget åpner opp for å fylle ut en eksisterende småbåthavn og bygge et 4 etasjer høyt bygg i stedet, slik at andre aktører med høyt sikkerhetsbehov skal kunne etablere seg i området. Fylkesrådmannens mener at behovet for å avsette areal til dette formålet verken er tilstrekkelig dokumentert eller balansert opp mot de negative virkningene på landskapet.

Fylkesrådmannen foreslår å fremme innsigelse til planforslaget, blant annet fordi det ikke samsvarer med bærekraftig arealforvaltning og regionale føringer som gjelder for lokalisering av kontorarbeidsplasser. Det fremmes også innsigelse mot det fire etasjer høye bygget i småbåthavna, av hensyn til landskapet og fordi det ikke er dokumentert at andre aktører har behov for dette.

Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er ikke fornøyd.

– Veldig overraskende. Forstår ikke Rogaland fylkeskommune at Green Mountain har behov kontorplasser innenfor et høyt sikret område, og at disse ikke kan legges andre plasser, kommenterer Hausken.

– Må skape arbeidsplasser

Næringsforeningen i Stavanger-foreningen er opptatt av saken.

– Fylkeskommunen må tilrettelegge for å skape arbeidsplasser og ikke motarbeide de som vil noe. Sak nr. 1 for de aller fleste av oss, enten i det offentlige eller i næringslivet, er å skape nye og flere arbeidsplasser. At fylkesrådmannen vil stikke kjepper i hjulene for såpass framtidsrettede arbeidsplasser som det Green Mountain på Rennesøy representerer, er direkte nedslående og et tegn på manglende forståelse for næringspolitikk. Her er det behov for et snarlig oppklaringsmøte, samtidig som politikerne må sørge for å fatte de vedtakene som er nødvendige som ikke setter utviklingen av Green Mountain i fare, kommenterer administrerende direktør Harald Minge.

Han viser til at Rennesøy er blant kommunene som har aller høyest andel utpendling.

-I en region med sterkt behov for nye arbeidsplasser – ikke minst i andre næringer enn olje- og gass, er det et absolutt minstekrav at fylkeskommunen spiller på lag, mener Minge.

* Saken er oppdatert med kommentar fra Næringsforeningen.

Publisert:
 1. Rennesøy
 2. Rennesøy kommune
 3. Rogaland fylkeskommune
 4. Bygg og anlegg
 5. Trafikk

Mest lest akkurat nå

 1. Han har fått sekser på sekser – nå trenger han større lokaler

 2. Marit Bjørgen mistet motivasjonen rett etter at hun la opp. Så kom en SMS som skulle endre alt

 3. – Enklere å forholde seg til fullstendig nedstengning

 4. Hun sa opp bankjobben, solgte huset og flyttet til en gresk øy

 5. Ny person smittet på Goa skole

 6. Sikret seg huset før visning – etter ett år på boligjakt