Time avviser ikke ny E39 over Høg-Jæren

Time formannskap vil ha vurdert Jærlinja som trasé for en ny E39 fra Sandnes til Lyngdal.

Dette er de tre alternativene for en ny E39 fra Sandnes til Lyngdal. Time sa ja til å utrede både rød og blå linje (Jærlinja).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Vedtaket ble fattet med knappest mulig flertall, fem mot fire stemmer. Mindretallet - Ragnhild Dyngeland (Sp), Sverre Risa (KrF), Maren Vardøy-Lie (Ap) og Staale Grude Haaland (H) - ville ikke ha Jærlinja vurdert i høringen.

Dermed sier den kommunen på Jæren som blir mest berørt av Jærlinja ja til å vurdere forslaget fra privatpersonen Rune Gjedrem. Bare en liten bit av Jærlinja vil gå i Hå og Bjerkreim. Ikke noe av den ytre veien er tegnet inn i Klepp eller Gjesdal.

Debatten

– Dette er en av de viktigste beslutningen som skal tas i området, sa Bjarte Solheim (V) som påpekte at ingen visste hvordan biltrafikken ville bli om 40–50 år.

– Vi vet at det skal lages en stamvei fra Kristiansand til Stavanger. Vi synes nå at indre trase er den vi må gå for og er skeptisk til Jærlinja på grunn av naturvern. Men den kan spare matjorda. Likevel er det klokt å hente inn mer kunnskap. Derfor må begge alternativ utredes, konkluderte Solheim.

Mens Fremskrittspartiet hadde lyttet til næringsliv og folk, og mente Jærlinja var best.

– Kan vi ta en beslutning nå før alt er utredet? Nei. En E39 kan få stor betydning for Lye og for Bybåndet sør. Men vi vet ikke hvor mye jord som vil gå med i de forskjellige alternativene. Det er mye vi ikke vet. Alle alternativ må derfor utredes, foreslo Petter Lorentz Stabel (Frp).

Varaordfører Sverre Risa (KrF) ville avvise Jærlinja, sett gjennom brillene til Time. Veien ville ødelegge for mye for landbruket i kommunen. Det realistiske var en indre vei. Også Sp hadde samme syn.

– Bruk tid

Arbeiderpartiets gruppeleder mente det var fornuftig å utrede begge alternativ.

– Her er det viktig at vi bruker litt tid, og vi vil ha begge forslag vurdert, sa Lars Enevoldsen.

Høyres gruppeleder mente Times svar var viktig i denne saken. Selv var Høyres gruppe delt.

– Jeg er skeptisk til Jærlinja fordi den tar for mye uberørt natur. Den deler Jæren på midten. Er det det vi ønsker? spurte Staale Grude Haaland.

Ordfører Reinert Kverneland (H) var i utgangspunktet enig med sin gruppeleder, men gruppa mener den har fått for lite opplysninger. Dette var viktig for ham.

– Derfor heller også jeg mot å få utredet begge alternativ. Men jeg er bekymret både for tid og pris med Jærlinja, sa ordføreren før det ble gruppemøter. Den viste at i Høyre sa Margret Hagerup og ordføreren sa ja til å utrede Jærlinja, mens Grude Haaland sa nei.

Dermed var det flertall for å få utredet begge alternativ.

Innstillingen

I innstillingen gikk rådmannen inn for den indre linja, som stort sett følger dagens E39.

Derfor nei

På forhånd mente rådmannen at det viktigste argumentet var samfunnsnytten.

– Nasjonale og internasjonale mål for sentrale samferdselsårer må veie tyngre enn lokale utfordringer, het det i innstillingen.

Det ble også understreket at Jærlinja vil utfordre jordvern, friluftsliv, hensynssoner for natur- og kulturmiljø, samt nye og eksisterende boligområder i kommunen.

En ny E39 er med Jærlinja planlagt i tunnel både ved Åsen i Time og ved Knudaheio, den kjente diktarstua til Arne Garborg.

En ny europavei gjennom Time vil videre kollidere med vedtatt kommuneplan. Jærlinja vil også bli noe lengre og vel to milliarder dyrere enn den indre veien. I tillegg kan den føre til at Jærbuen må betale doble bompenger fordi E39 blir en ny forbindelse for jærbuen mot nord, i følge innstillingen.

Saken går ikke videre, og Time ber nå om at Statens vegvesen utreder både en ytre og en indre korridor for den nye Europaveien.

Her er andre saker om E39:

E39-ulykken: - Glad for at jeg fortsatt leverNæringslivet i Gjesdal med E39-kravHar kjempet for E39 over Jæren: – Jeg er nok sta som personPål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til ÅlgårdLEDER: Dagens E39-trasé er den besteFylkesrådmannen vil ha indre trasé, men hva vil politikerne?Bondehøvdingen kan få ny E39 vei rett gjennom gården
Publisert: