Vennegruppe vil overta 100 år gammel kirke

GJESDAL: En gruppe lokale ildsjeler vil overta Ålgård gamle kirke og gi den 100 år gamle kirken et nytt liv som kulturbygg. Nå ligger skjebnen til kirken i hendene på politikerne.

Kjell Arvid Berland, til venstre, og Ørnulf Tendeland er en del av vennegruppen som vil overta ansvaret for Ålgård gamle kike. Den nye kirken ligger like ved.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I fjor gikk rådmannen i Gjesdal inn for å rive den gamle langkirken fra 1917 og lage urnelund på tomten, men politikerne valgte å forlenge livet til kirken med ett år for å se om private er villige til å overta.

Ålgård menighet har ikke lenger behov for den gamle kirken, og kommunen ønsker ikke å ha ansvar for drift og vedlikehold. Derfor har kirken stått med en fot i graven, og skjebnen til den 100 år gamle kirken er lagt i hendene på private ildsjeler. De fikk frist til 1. november for å komme med en skisse til videre drift av kirken.

Les også

100 år gammel kirke er døden nær

Ber om 1 million kroner

Nå har Vennegruppen for Ålgård gamle kirke kommet med et forslag til løsning som politikerne i Gjesdal må ta stilling til.

– Løsningen vi foreslår fritar både kommunen og menigheten fra belastningen de opplever med den gamle kirken. Samtidig vil et ønsket lokalhistorisk bygg kunne bestå, og man har tilgang til et interessant seremoni-, øvings-, og forsamlingslokale i sentrum, skriver Vennegruppen for Ålgård gamle kirke i en e-post til Gjesdal kommune.

Vennegruppen består av Ørnulf Tendeland, Svein Kåre Edland, Kjell Arvid Berland, Eddie Vigesdal, Svein Inge Espevik, Carl Cato Wadel, Ole Sivertsen og Kai Bjarne Lima.

Kjell Arvid Berland, til venstre, og Ørnulf Tendeland er med i vennegruppen som ønsker å ta vare på den gamle kirken.

På visse betingelser er vennegruppen villige til overta bygget og tar ansvar for økonomi, utleie, drift og vedlikehold.

Svein Kåre Edland er selv villig til å gå inn med en halv million kroner til drift av den gamle kirken. Forutsetningen er at kommunen overdrar bygget til Edland for 1 kroner og at Edland inngår en evigvarende og gratis leieavtale med stiftelsen eller driftsselskapet som har ansvaret for kirkebygget.

Vennegruppen ber også kommunen om å bidra med 1 million kroner i et engangsbeløp. Begrunnelsen for det kommunale bidraget er at kommune slipper ansvar for drift, vedlikehold og rivningskostnader i framtiden. Dette bidraget skal overføres til Stiftelsen Ålgård gamle kirke, og det skal også etablere et eget driftsselskap for kirken som blir eid av stiftelsen.

– Dersom kommunen sier nei til vårt forslag vil de likevel ha drifts- og vedlikeholdskostnader fram til riving i tillegg til selve rivingskostnadene. Merutgiftene for kommunen ved å si ja til tilbudet vårt er sannsynligvis veldig små, samtidig som vi mener at de samfunnsmessige kostnader ved å gå for riving er store, skriver vennegruppen.

– Uheldig å rive

Vennegruppen for Ålgård gamle kirke mener at det vil være svært uheldig dersom kommunen går inn for å rive den 100 år gamle kirken selv om Ålgård menighet har gitt uttrykk for at de ikke lenger har behov for bygget. De mener også at kommunen har et betydelig ansvar for å bidra til at Ålgård gamle kirke kan bestå som et viktig kulturminne i det nye sentrum.

– Kirkebygget er en del av industrihistorien vår knyttet til DFU. Bygget er et tydelig og et annerledes arkitektonisk innslag i et sentrum hvor kommunen foretar store investeringer til beste for næringslivet og innbyggerne. I kulturminneplanen omtales kirken som en av flere bygninger med spesiell kulturhistorisk verdi, skriver vennegruppen i et notat til kommunen.

De peker også på at bygget er i forholdsvis god stand alderen tatt i betraktning selv om det kreves vedlikehold.

– Overtakelse av et 100 år gammelt kirkebygg er selvsagt knyttet til en viss risiko. Vedlikeholdsbehovet og behovet for snarlige utbedringer kan komme hurtigere og mer omfattende enn vi ser for oss nå. Samtidig mener vi at bygget er i rimelig god stand. Når større vedlikeholdsprosjekter skal gjennomføres, må det forutsettes at vi også klarer skaffe ekstern finansiering, skriver vennegruppen.

Flere potensielle leietakere har også meldt sin interesse, og vennegruppen har blant annet vært i drøftinger med en serbisk menighet, Gjesdal Brassband, Ålgård skolekorps, katolske kirke og Human-Etisk Forbund (navnefest). Det er også aktuelt å bruke bygge til kunstgalleri/kunstutstillinger, foredrag, bryllup og konserter.

Publisert: