Ingen har oversikt over forsvunne asylsøkerbarn

Hvem skal ha oversikt på landsbasis over etterforskningen av saker der enslige barn forsvinner fra asylmottak? For tida ingen.