45 dager for 14 lovbrudd

En 32-åring bosatt på Jæren er i Jæren tingrett dømt til betinget fengsel i 45 dager for to brudd på straffeloven, i alt åtte brudd på veitrafikkloven, tre overtredelser av legemiddelloven og en overtredelse av yrkestransportloven.