- Forstår uroen

Jan Egil Aase, kommunikasjonssjef i Kreftforeningen, forstår uroen blant pasientforeninger i Stavanger.