Et halvt år siden Nokas-ranet

— Etterforskingen av Nokas-ranet har fått store konsekvenser forrettspleien i Stavanger, sier advokat Odd Rune Tostrup.