- Jærbondens strategi må være stordrift

Proffe jærbønder bør skygge unna nisjer og heller satse videre på effektiv, rasjonell stordrift, mener to av landets fremste landbruksforskere.