Tapssjokk for renovasjonen

Som lyn fra klar himmel melder Stavanger Renovasjon KF om et underskudd på driften på 6,8 millioner kroner per 15. desember. Sturle Larsen tar ansvaret.