Friluftssenter kuttes ut

Mississippi friluftssenter foreslås nedlagt. Stillinger foreslås åfjernes. Fritidsklubbene må i tillegg stramme inn åpningstidene.