Bompengesjef håper på Stavanger

Bompengesjefen for Ryfast krysser fingrene for at Stavanger ikkeforsinker tunnelprosjektet.