Barnevernet har planen klar

Alt ligger til rette for et nytt barnevernssenter på Randabergfjellet. Planskisser er alt klar.