Skogsholm varslar veg-høyring

RYFYLKE: Alle kommunar i landet som er knytta til Nasjonal Turistveg-prosjektet, vil få bli med på ein høyringsrunde, for å komma med synspunkt på Vegdirektoratet sitt arbeid.