Festivalstøy tar nattesøvn

Beboere i Gamle Stavanger er utslitt av støy fra festivaler ogutesteder langs Vågen i sommer.