Kraftig kutt i bruk av private klinikker

Nå lyser Helse Vest ut en ny anbudsrunde for bruk av private klinikker. Etter mange klager fra private aktører ble det forrige forsøket annullert.