Strømfeil kostet 12.733

Jone H. Kristensen måtte utbedre sitt elektriske anlegg etter at jordfeilbryteren til stadighet slo ut på grunn av gatelysene og nabofeil.