Strengere strandvern - flere dispensasjoner

Den nye og strengere verneplanen for Jærstrendene kan paradoksalt nok føre til at flere dispensasjons-søknader blir innvilget.