Bryne var fiktiv tilsynslege

I en styrerapport fra perioden 1974 til 1977 blir daværende overlege Helge Bryne oppgitt å være tilsynslege for barna og de ansatte på Bethania Waisenhuset. — Stemmer ikke, sier Bryne selv.