Folketomt folkemøte om indre havn

En politiker, en håndfull byråkrater, en næringslivsmann og et par byborgere var alle som møtte fram på folkemøtet om utviklingen av indre havn i går.