Jakt på useriøse arbeidsgivere

Flere titalls personer og foretak går igjen blant arbeidsgivere som ikke overholder regelverket for sine utenlandske ansatte. Arbeidstilsynet vil i sommer gå disse arbeidsgiverne nøyere etter i sømmene.