Tasta skimter lys i tunnelen

Arbeiderpartiet har fristilt sine representanter i saken om Eiganestunnelen. Tilhengerne av lang tunnel trenger bare fire stemmer til.