- Skjellrigger farlig for Lysefjord-trafikken

Noen av skjellriggene i Lysefjorden er en fare for skipsfarten, ifølge fungerende ordfører Arne Maudal.