De yngste venter lengst

Tre av fire barn på venteliste til barnehageplass i Stavanger tilhøsten er under tre år. Totalt står 900 barn på venteliste, mot 500på samme tid i fjor.