Ny framtid for Ålgårdbanen

Både Klepp og Sandnes er positive til at Vaule Sandtak får bruke deler av den nedlagte Ålgårdbanen til å frakte masse over Figgjoelva.