De fleste ønsker familiekontakt

Vi tar alltid dette med taushetsplikten opp med pasienten på et tidlig stadium. Vi vet nemlig at de pårørende kommer til å ringe snart. At de er redde og vil vite, sier psykologspesialist Nina Andresen ved Stiftelsen Bergensklinikkene — landets største behandlingsinstitusjon for rusavhengige.