Nakkeskadet saksøker If

Johnny Stausholm går rettens vei for å få erstatning etter en påkjørsel som ødela helsa hans.