Politiet er flaskehals i konkurssaker

I 8 av 10 konkurssaker avdekkes det lovbrudd. Førstebyfogd ErnstMoe er bekymret over at politiet ikke har nok ressurser til åetterforske.