- Rogaland politidistrikt har størst behov for å bli styrket

— Rogaland politidistrikt er underbemannet og er det distriktet ilandet som etter min mening står øverst på listen for å blistyrket.