- Følg reglene, sier Aga

De tre store samarbeider om gassflaskene, men vil ikke kjøpe dem tilbake.