Branner kan være påsatt

I fjor ble store deler av heia i Sokndal herjet av brann. I gårbrant det på åtte steder i bygda. — Ikke tilfeldig, menerbrann-sjefen.