«Ville Vesten» i everkstyret

Det har ikkje berre vore bråk blant dei tilsette i Jæren Everk.Også i styret var det ein periode svært så turbulent.