- Allemannsretten skal gjelde alle parter på Sele

Konflikten mellom badende, laksefiskere og grunneiere ved utløpetav Figgjoelva skal løses med fredelige midler. Hvis ikke venterriset bak speilet.