Kommunen selger skoler

STAVANGER: Protestene førte ikke fram. Flertallet i bystyret gikk i går inn for at kommunen skal selge Solvang og Johannes skoler sammen med 26 andre eiendommer.