DNA-jakta i Førde held fram

Arbeidet med å samle inn og analysere DNA-prøver etter drapet på Anne Slåtten held fram med full styrke.