Trenger vi et antiterrorgjerde langs havnen i Stavanger?

Havnesjefen i Stavanger vil sette opp et to meter høyt og 200 meterlangt gjerde på Strandkaien for å hindre terrorister i å angripecruiseskip.