Kommunene frykter papirmølle

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) legger opp til et byråkratisk og ressurskrevende system, mener kommunene på Nord— Jæren. De vil ha en prinsipiell avklaring av Kofas myndighet til å kreve innsyn i dokumenter.