Skryt og penger til samarbeid om sentrum

Den nye styringsgruppen for Stavanger sentrum kan bare gi gass, for politikerne er med. I går bevilget formannskapet 200.000 kroner til løpende prosjektarbeid i 2004, av et budsjett på totalt 700.000 i år.