Fortsatt gift i 50 kommunale bygg

Mellom 55 og 60 kommunale bygninger i Stavanger har fortsattPCB-kondensatorer i lysarmaturene snaue 11 måneder før SFTsutfasingsfrist løper ut.